Regelsæt for krolf i Sønderjysk regi

Regelsæt

1

SPILLEREGLER

Indledning

Krolf indeholder elementer fra både golf og kroket. Der spilles med kølle og kugle og det gælder om at komme i hul på færrest muligt slag - og de nærmere regler for spillet kan læses her

1. Banen

1.1

En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m.

Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. Det er en fordel, og gør spillet mere

interessant, hvis banen er lettere kuperet og der er forhindringer, f.eks. træer, sandbunkers,

søer eller anbragte bjælker

1.2

Banen skal være afgrænset med en tydelig markering, helst hvide streger, så der ikke kan

være tvivl om, hvad der er ude og inde

1.3

En bane må ikke anlægges således, at det bliver tilfældigheder, der afgør spillet, og det skal i

princippet være muligt at komme i hul på første slag. Man skal kunne se hullet fra

udslagsstedet og max. 2 huller må være på kunstigt anlagte bakker. Max. 2 huller må være

nærmere end 85 cm (en køllelængde) fra baneafgrænsningen, og der må være max. 2

forhindringer, der dækker for hullerne. Disse skal i så fald være mindst en køllelængde foran

hullet, og med en længde / bredde på max. 50 cm.

1.4

Hvert hul er rundt med en diameter på fra 10 til 14 cm og en dybde på min. 5 cm. Hullerne

behøver ikke at have en foring, men det er en fordel. Alle huller på samme bane skal være

lige store

1.5

Hvert hul skal være tydeligt markeret med et nummer på en stang. Nummerstangen skal

placeres lodret umiddelbart bag hullet og nummerskiltet skal være så højt over banen, at

kuglerne let kan trille under (dvs. min. 10 cm)

1.6

Såfremt et eller flere af hullerne er midlertidige , skal græstørvene, der kommer fra hullerne,

lægges umiddelbart bag hullet med nummerskiltet ned igennem

1.7

Nummerskiltene må ikke flyttes under spillet. Såfremt et skilt er væltet eller står skrå har

dommeren tilladelse til at rejse det til lodret stilling igen

1.8 Udslagsstedets

ydergrænser skal være markeret, f.eks. med en hvid streg. Udslagsstedets

bredde (stregens længde) skal være en køllelængde (ca. 85 cm), og der må ikke være tvivl om, hvilket hul man skal spille til

1.9

Der må ikke være klausuler i forbindelse med forhindringer. Man skal kunne komme

nærmeste vej til hullet uden f.eks. at skulle en bestemt vej omkring en evt. forhindring

2. Udstyret

2.1

En krolfkølle
har en max. længde på 85 cm inkl. køllehovedet. Materiale og facon er

valgfrit

2.2 Køllehovedet

er max. 15 cm langt og max. 6 cm i diameter / diagonal

2.3

En krolfkugle er min. 75 mm og max. 90 mm i diameter og har en minimumsvægt på

225 gr. Materialet er valgfrit

3. Spillerne

3.1

Alle spillere på hvert hul holder sikkerheds- og geneafstand (også med kølle og kugle) til den

spiller, der skal slå, og alle venter med at gå frem til sidste spiller har slået. Det er orstyrrende

for spillet at gå frem, når man har slået, og man kan komme til at stå i vejen for et slag eller

en kugle

3.2.

Ved hole-in-one skal spilleren fjerne sin kugle inden næste spiller skal slå - det kunne jo være,

dennes kugle også kunne komme i hul. Såfremt en kugle efter 1. slag lægger sig så nær ved

hulkanten, at den går i hul efter at næste spiller har slået, noteres spilleren for 1 slag

3.3

Spillerne venter med at slå, til dommeren har sagt spillerens navn - ellers koster det et

(straffe)slag

3.4

Under spillet sørger spillerne for ikke at stå i vejen for nogen og i det hele taget at opføre sig

sportslig korrekt. I modsat fald kan dommeren give en

henstilling , og ved gentagelser en

advarsel, et (straffe)slag og til sidst bortvisning

3.5 Protester

afgøres med det samme. Såfremt man er uenig i dommerens afgørelse, kan

stævnelederen tilkaldes, da denne er øverste myndighed og har den endelige afgørelse

3.6 Gennemsnits-scoren

for en spiller udregnes efter hver 3 stævner i løbet af et kalenderår, og

spillerne indrangeres herefter

3.7

Der spilles i 3 grupper : Gruppe A: til og med 37 slag i gennemsnit, gruppe B: 37,1 – 40 i

gennemsnit, gruppe C: 40,1 i gennemsnit og op. Første gang, man deltager i et stævne,

starter man i gruppe C. Efter hvert 3. stævne indreguleres spillerne i gruppen til det opnåede

gennemsnit

4. Spillet

4.1

En spillerunde er på 12 huller

4.2

Der spilles i hold á 4 spillere, men for at få antallet af spillere til at gå op, kan enkelte hold være på 3 eller 5 spillere

4.3

En dommer ved hvert hold fører regnskab og afgør evt. tvister. Dommeren deltager ikke i spillet

4.4

Spillerne på hvert hold har forskellige farver på kuglerne. Har flere spillere i et stævne samme

farve kugle, skal der være specielle kendetegn, så kuglerne ikke kan forveksles under spillet

4.5

Spillerne slår i rækkefølge og ikke før dommeren har nævnt spillerens navn. Hvis en spiller

slår udenfor denne rækkefølge, giver det et straffeslag, og alle berørte kugler genplaceres

4.6 Spilrækkefølgen

skifter for hvert hul

4.7

Et slag skal altid slås med køllehovedet. Det er ikke tilladt at røre eller endsige flytte en kugle

med andet end køllehovedet under spillet, bortset fra, når kuglen skal op af et hul, placeres

eller genplaceres

4.8

Et slag tæller som et slag, hvis et køllehoved kommer i kontakt med en kugle. Det er ikke en

betingelse, at kuglen rører sig, heller ikke fra udslagsstedet. Et dobbeltslag tæller således som

et slag og et ekstra slag, hvilket giver et straffeslag og genplacering af berørte kugler

4.9

Hvis en spiller ved et uheld kommer til at flytte en kugle, genplaceres kuglen uden straf

4.10

Kommer en spillers kugle direkte i hul på 1. slag, er der hole-in-one , og der noteres 0 slag.

Bliver en spillers kugle skubbet i hul af en anden spillers kugle, inden spilleren skal slå 2. slag,

noteres der 1 slag

4.11

En spiller må aldrig berøre en anden spillers kugle under spillet. Sker dette alligevel, tæller

det som et slag, og berørte kugler genplaceres. Spilleren får ikke lov til at slå til sin egen kugle

4.12

Ethvert slag skal have til formål at komme nærmere hullet . Det er ikke tilladt med vilje at slå

andres kugler væk med sin egen kugle blot for at få dem væk. Et sådant slag giver et

straffeslag, og alle berørte kugler genplaceres. Spilleren får ikke lov til at slå til sin egen kugle

4.13

Kommer man under spillet i et forkert hul , betragtes det som ude af banen og kuglen

placeres ved hulkanten, når det bliver ens tur til at slå. Dette gælder som et slag

4.14

Slår en spiller sin kugle uden for den afmærkede bane eller i

en sø eller lign, skal den

flyttes ind på banen igen. Kuglen

skal placeres op til 15 cm (et køllehoveds længde) inde på

banen fra det sted, hvor den røg ud – men ikke nærmere

andre kugler end 6 cm (køllehovedets bredde) og ikke

nærmere hullet. Placering af kugle må først foretages, når

spilleren igen skal slå, og placering / flytning tæller for et

slag. Spilleren må gerne stå udenfor banen, når der slåes

4.15

Hvis en kugle bliver slået ud af banen, i en sø eller lign. af en anden spillers kugle, er det gratis

at komme ind på banen igen

4.16

Hvis kuglen ligger uspillelig , må den placeres op til 15 cm (et køllehoveds længde) væk fra

forhindringen, dog ikke nærmere hullet og min. 6 cm til nærmeste anden kugle. Placeringen

tæller som et slag, og må først udføres, når det er spillerens tur til at slå

4.17 Løse genstande

på banen må fjernes under spillet under forudsætning af, at ingen kugler

rører sig. Sker det alligevel, skal de genplaceres og spilleren noteres for et slag og får ikke lov

til at slå til sin kugle

4.18

Opsatte forhindringer og andre faste dele af banen må ikke ændres under spillet. F.eks. er

det ikke tilladt at hive græstotter op eller trampe muldskud ned – de er naturlige forhindringer

4.19

Når en spiller har slået 8 slag uden at komme i hul, noteres 10 slag. Spilleren må ikke fjerne

sin kugle før det er hans / hendes tur til at slå


5. Stævner

5.1

Hver klub afholder det antal stævner , man ønsker. Det er tilladt slet ikke at afholde

et eneste stævne, ligesom det er tilladt at afholde f.eks. tre, hvis klubben ønsker det

5.2

Der skal dog afholdes mindst 3 stævner ud over mesterskabsstævnet hvert år

5.3

For at kunne deltage i stævner, skal spillerne være medlem af én af klubberne i samarbejdet

Sønderjysk Krolf.

5.4 Spillergebyret

opkræves inden spillet sættes i gang. Klubberne betaler hver især for egne

spillere på én gang, og får udleveret papirerne til fordeling

5.5

Inden stævnet åbner, besigtiger dommerne banerne sammen med klubbens

stævneansvarlige for at godkende banerne. Er reglerne for huller og deres placering

overholdt, er baneafgrænsningerne tydelige, er markeringerne i orden eller er der andre

tvivlsspørgsmål. Stævnet kan ikke godkendes, før disse ting er (bragt) i orden

5.6

Stævnet afvikles normalt som individuelt slagspil . Dvs. at det er de enkelte spilleres slagantal,

der afgør stillingen. Det er også muligt at afvikle stævner som parstævner, holdstævner eller

andre former for spil, f.eks. foursome

5.7

Alle spillere spiller to runder á 12 huller, helst på to forskellige baner, afhængig af antal

spillere. Skal der spilles på tre baner eller flere, skal de have samme sværhedsgrad, så man får

et retfærdigt resultat

5.8

De 4 bedste fra hver gruppe går direkte i finalen efter de 2 indledende runder

5.9

Ved score-lighed:
Hvis der er flere spillere med samme score end de 4, der skal spille finale,

udvælges finale-deltagerne blandt de spillere, der har flest hole-in-one, ettere, toere osv. Kan

deltagerantallet på denne måde stadig ikke begrænses til 4, må der det nødvendige antal til

for at sikre en retfærdig afvikling

5.10

Finalen:
Såfremt finalen ender uafgjort mellem to eller flere spillere, tælles ikke kun scoren

for finalen, men også for de indledende runder. Først herefter, såfremt der stadig er uafgjort,

spilles der omspil. Dette omspil afgøres fra hul til hul. Findes der ikke en vinder efter 12

omspilshuller, deler de pågældende spillere pladsen, og der uddeles præmier i

overensstemmelse hermed

5.11

Det Sønderjyske Mesterskab:
Efter sidste ordinære stævne, skal der afholdes et

mesterskabsstævne, Det Sønderjyske Mesterskab, og det skal være afviklet inden udgangen

af september måned

5.12 For at kunne deltage i Det Sønderjyske Mesterskab, skal spillerne have deltaget i mindst 2

ordinære stævner inden for kalenderåret

Der ser I, udstyret venter kun på dig.

Overskrift 1

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.02 | 17:16

Tak! :)

------------------------------
http://www.kviklantop.com/

...
09.03 | 14:52

Hej. Jeg synes, at det er en tig flot hjemmeside. Den er meget tydelig i sin tekst, og meget let at finde rundt i.
blot savner jeg en opdatering.

...
23.03 | 18:57

Hej Skærbæk, meget flot hjemmeside!

...
28.05 | 08:34
Stævneplan har modtaget 5
Du kan lide denne side